K-Nearest Neighbors

K-NN classification using the ArgKMin reduction.

K-NN on the MNIST dataset - PyTorch API

K-NN on the MNIST dataset - PyTorch API

K-NN classification - NumPy API

K-NN classification - NumPy API

K-NN classification - PyTorch API

K-NN classification - PyTorch API